انتخاب عوارض بر اساس ویژگی های جدول اطلاعات توصیفی در GIS

زمان مورد نیاز برای مطالعه : 2 دقیقه

انتخاب عوارض به وسیله select by attribute در نرم افزار ArcGIS

جدول اطلاعات توصیفی یا Attribute table یکی از قسمت های مهم در هر لایه می باشد که اطلاعات مربوط به عوارض آن لایه را به ما نمایش می دهد. اگر در مسیر یک پروژه نیاز به انتخاب عوارضی داشته باشیم که دارای ویژگی های یکسانی هستند، مانند قطعاتی که کاربری آنها مسکونی می باشد یا مساحت آن ها از 200 متر کمتر باشد می توانیم از select by attribute استفاده کنیم.

 

فراخوانی select by attribute:

در ابتدا از منوی selection، گزینه select by attributes را انتخاب می کنیم.

 

انتخاب عوارض select by attribute در ArcGIS آرک جی آی اس

 

حتما بخوانید: ساخت نقشه شیب در arcgis

 

روش کار:

در قسمت Layer (1)، لایه ای که قرار است انتخاب ها در آن صورت بگیرد را انتخاب می کنیم.

در method (2) روش های مختلف برای انتخاب نوشته شده است که با توجه به انتخاب هایتان یک گزینه را انتخاب می کنید. با توجه به اینکه ما می خواهیم انتخاب های جدیدی داشته باشیم گزینه create a new selection را انتخاب می کنیم.

اگر از قبل عوارض سلکت شده ای داشته باشید گزینه های بعدی مورد استفاده قرار می گیرد:

Add to current selection: انتخاب های جدید را به انتخاب های قبلی اضافه می کند.

Remove from current selection: انتخاب های جدید از بین انتخاب های قبلی حذف شود.

Select from current selection: انتخاب های جدید از بین انتخاب های قبلی سلکت می شوند.

در قسمت (3) فیلدی را انتخاب می کنید که قرار است عوارض براساس ویژگی های آن فیلد انتخاب شود. به طور مثال اگر بخواهیم قطعاتی را که مساحت زیر 200 متر مربع دارند را انتخاب کنیم از این قسمت روی فیلد مساحت دوبار کلیک می کنیم.

در قسمت (4) علائم ریاضی برای انتخاب ها نمایش داده شده اند.

اگر روی گزینه Get Unique Values (5) کلیک کنید تمام ویژگی های داخل فیلد نمایش داده می شود که با دو بار کلیک روی هرگزینه آن را انتخاب کنید.

پس از انتخاب هر یک از موارد در کادر شماره (6) به شما نمایش داده می شود.

 

انتخاب عوارض در ArcGIS آرک جی آی اس

 

 

در نهایت با انتخاب گزینه ok می توانید انتخاب هایتان را روی نقشه ببینید.

 

برای دیدن ویدیوی این آموزش به یوتیوب گروه فیدار مراجعه کنید.

دیدگاه