دانلود لایه رودخانه ها، پوشش گیاهی، خطر سیل، خطوط گسل (فرمت شیپ فایل)

زمان مورد نیاز برای مطالعه : 1 دقیقه
عناصر طبیعی تهران
دانلود لایه رودخانه ها، پوشش گیاهی، خطر سیل، خطوط گسل (فرمت شیپ فایل): این فایل شامل لایه های عناصر طبیعی استان تهران با فرمت شیپ فایل می باشد. در این فایل لایه های رودخانه ها، پوشش گیاهی، محدوده های خطر سیل و خطوط گسل با فرمت شیپ فایل قرار دارند. برای استفاده از این لایه ها در نرم افزار ArcGIS یا ArcGIS Pro از قسمت Add Data لایه ها را به محیط نرم افزار اضافه کرده و انواع پردازش ها را انجام دهید.
  • حجم فایل 2.3MB
  • دسته بندی َشیپ فایل جی آی اس
  • پسوند Shp
  • نرم افزار Arc gis, Arc gis pro

دانلود عناصر طبیعی استان تهران 

دیدگاه