روش کار با ابزار Buffer در ArcGIS

زمان مورد نیاز برای مطالعه : 4 دقیقه

چگونه در ArcGIS حریم ایجاد کنیم؟

یکی از ابزارهای پرکاربرد در نرم افزار ArcGIS، ابزارBuffer می باشد. با استفاده از این ابزار می توانید در اطراف لایه های مختلف حریمی به اندازه های مختلف ایجاد کنید. به طور مثال، برای ترسیم حریم راه ها، شعاع عملکردی، حریم چاه، حریم خطوط گاز و … و بسیاری از موارد دیگر می توان از این ابزار استفاده کرد.

برای فراخوانی ابزار می توان از دو قسمت استفاده کرد:

1- از سربرگ Geoprocessing، ابزار buffer را انتخاب می کنیم.

ابزار buffer در آرک جی آی اس

2- از قسمت جعبه ابزارها (ArcToolbox)، Analysis Tools/ Proximity، ابزار buffer را انتخاب می کنیم.

 

برای مشاهده دوره پروژه محور آرک جی آی اس (ArcGIS) کلیک کنید.

روش استفاده از ابزار buffer:

در این آموزش می خواهیم حریم بزرگراه ها را ترسیم کنیم.

 • پس از فراخوانی ابزار buffer، در قسمت Input Features، لایه را انتخاب می کنیم که می خواهیم برای آن buffer یا حریم ترسیم کنیم. بنابراین لایه بزرگراه ها را انتخاب می کنیم.
 • در بخش Output Feature Class محل ذخیره و نام لایه خروجی را معرفی می کنیم.
 • در قسمت distance مقدار حریم را وارد می کنیم.

در این بخش می توان حریم را به دو شکل وارد کرد:

 • اگر برای همه عوارض داخل لایه اندازه حریم به یک اندازه است، از قسمت Linear Unit یک عدد را وارد می کنیم و در قسمت unit واحد را مشخص می کنیم. در این مثال تمام عوارض داخل لایه بزرگراه می باشند و ما می خواهیم حریم یکسان 38 متر برای همه عوارض در نظر گرفته شود، بنابراین از گزینه Linear Unit، عدد 38 را وارد کرده و واحد meter را در قسمت unit وارد می کنیم.
 • اما اگر عوارض داخل لایه، اندازه حریمشان متفاوت بود باید عدد مربوط به این حرائم در داخل یک فیلد در جدول اطلاعات توصیفی وارد شده باشد. در نتیجه گزینه field را انتخاب کرده و فیلد مربوطه را به آن معرفی می کنیم تا براساس اطلاعات داخل آن فیلد برای هرکدام از عوارض حریم مربوط به آن را ترسیم کند.
 • در قسمت Side Type، مشخص می کنیم که حریم را در کدام سمت عارضه ترسیم کند. با توجه به اینکه در این مثال حریم بزرگراه ها را ترسیم می کنیم و می خواهیم این حریم به اندازه 38 متر از دو طرف آکس معبر ترسیم شود، Full را انتخاب می کنیم.
 • Full: برای ویژگی‌های ورودی خط، بافرها در هر دوطرف خط تولیدمی‌شوند .برای ویژگی‌های ورودی چند ضلعی، بافرها در اطراف چند ضلعی ایجاد می‌شوند و مساحت ویژگی‌های ورودی را شامل وهمپوشانی خواهند کرد. برای ویژگی‌های ورودی نقطه‌ای، بافرهادر اطراف نقطه تولید می‌شوند.
 • Left: برای ویژگی‌های ورودی خط چپ، بافرها در سمت چپ توپولوژیکی خط ایجاد می‌شوند. این گزینه برای ویژگی‌های ورودی چند ضلعی معتبر نیست.
 • Right: برای ویژگی‌های ورودی خط، بافرها در سمت راست توپولوژیکی خط ایجاد می‌شوند.این گزینه برای ویژگی‌های ورودی چند ضلعی معتبر نیست.
 • Outeside_Only: برایویژگی‌هایورودیچند ضلعی (polygon)، بافرها فقط خارج از چند ضلعی ورودی تولید می‌شوند(مساحت داخل چند ضلعی ورودی ازبافرخروجی پاک خواهدشد). این گزینه برای ویژگی‌های ورودی خط معتبر نیست.
 • در قسمت End Type، Round را زمانی انتخاب می کنیم که می خواهیم، انتهای بافر به شکل نیم دایره گردخواهدبود. اگر Flat، را انتخاب کنیم، انتهای بافرمسطح یامربع خواهدبود ودرانتهای مشخصه خط ورودی به پایان خواهد رسید.
 • قسمت Dissolve Tool، مربوط به همپوشانی بافر ها می باشد. All، تمام بافرهایی که با هم همپوشانی دارند را در یکدیگر ادغام می شوند. List، براساس فیلد انتخابی شما، بافرها را ادغام می کند. می توانید از قسمت Dissolve Fields، و از Add Field فیلد را انتخاب می کنید.

 

حریم در آرک جی آی اس

در نهایت روی Ok کلیک می کنیم.

مشاهده می شود که در لایه جدید، برای تمام بزرگراه ها، حریم 38 متر ترسیم شده است.

حریم در ArcGIS

 

ایجاد حریم برای عوارض، یکی از مهم ترین کارهایی است که می توان در آرک جی آی اس به کمک ابزار Buffer انجام داد. نکته حائز اهمیت این است که این ابزار شعاعی یکسان در اطراف عارضه تشکیل می دهد.

برای مشاهده آموزش های ویدیویی نرم افزار ArcGIS در کانال یوتیوب فیدار، کلیک کنید.

 

 

دیدگاه