کاربرد ابزار Dissolve در ArcGIS

زمان مورد نیاز برای مطالعه : 2 دقیقه
ابزار Dissolve در ArcGIS

یکی از ابزارهای پرکاربرد در نرم افزار آرک جی آی اس ابزار Dissolve است. ماهیت این ابزار به این شکل است که عوارضی که اطلاعات یکسان دارند را به یکدیگر اتصال می دهد. به طور مثال برای قطعات یک محدوده، می خواهیم براساس فیلد کاربری اراضی قطعاتی که کاربری یکسان دارند را به هم اتصال بدهیم و نقشه ی پهنه بندی کاربری اراضی درست کنیم. در این قسمت می توانیم از ابزار Dissolve  استفاده کنیم. این ابزار خروجی را در یک لایه جدید ارائه می دهد و تغییراتی روی لایه اولیه انجام نمی شود.

ابزار Dissolve در ArcGIS

روش های فراخوانی ابزار Dissolve در ArcGIS

ابزار Dissolve را می توان به روش های زیر فراخوانی کرد:

روش اول: سربرگ Geoprocessing

در این سربرگ ابزارهای پرکاربرد برای تحلیل های شما قرار دارد. می توانید ابزار Dissolve را از این بخش فراخوانی کنید.

ابزار Dissolve در آرک جی آی اس

روش دوم:  قسمت Search

از نوار ابزار standard، سرچ را انتخاب می کنیم. در پنجره باز شده نام ابزار را تایپ کرده و سرچ می کنیم. سپس ابزار مد نظر را انتخاب می کنیم.

ابزار Dissolve در ArcGIS

روش سوم: از قسمت Arc Toolbox

از نوار ابزار standard ،Arc Toolbox را انتخاب می کنیم. از بخش Data management tools، قسمت Generalization، ابزار Dissolve را باز می کنیم.

ابزار Dissolve در ArcGIS

 

روش کار با ابزار Dissolve

در این بخش می خواهیم عوارض را براساس فیلد کاربری اراضی اتصال دهیم به طوریکه کاربری قطعات به شکل پهنه نمایش داده شوند.

  • در قسمت Input Features لایه ورودی را انتخاب می کنیم که قطعات محدوده مدنظر هستند.
  • در قسمت Output Features محل ذخیره ای برای لایه خروجی معرفی می کنیم.
  • در بخش Dissolve fields، فیلدی را انتخاب می کنیم که می خواهیم قطعات براساس ویژگی های آن فیلد به یکدیگر اتصال پیدا کنند.
  • در قسمت Statistics Field می توانید به طور مثال بگویید یک فیلدی را برای هر پهنه محاسبه کند. به طور مثال فیلد مساحت را برای هر پهنه محاسبه کند. بعد از انتخاب فیلد از قسمت Statistic Type مشخص می کنیم چه محاسباتی را انجام دهد. مثلا sum را انتخاب می کنیم به طوریکه مجموع مساحت قطعات هر پهنه را برای ما محاسبه کند.

ابزار Dissolve در ArcGIS

در انتها با انتخاب گزینه Ok مشاهده می کنیم که قطعات براساس نوع کاربری اراضی با یکدیگر تجمیع شده اند.

ابزار Dissolve در ArcGIS

در نتیجه زمانیکه نیاز داریم عوارض براساس ویژگی های آن ها با یکدیگر تجمیع شده و تبدیل به پهنه شوند از این ابزار استفاده می کنیم.

برای دیدن آموزش های ویدیویی نرم افزار ArcGIS به آپارات گروه فیدار مراجعه کنید.

دیدگاه